SCANDICA, kierując się zasadą przestrzegania wymagań prawnych, społecznych i innych uregulowań, mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, stara się być niezawodnym i godnym zaufania partnerem.

Wizja

Wnosić świeżość, młodość i pasję w organizację transportu. Pokazać, że przy odrobinie wysiłku, chęci i zaangażowania można osiągnąć sukces, wyznaczając nowe standardy pracy w branży spedycyjnej.

Misja

Organizując transport – organizować życie, z każdym kilometrem przybliżając realizację ludzkich planów i zamierzeń. Pozostając nieobojętnym na potrzeby i problemy innych – utożsamiać sukces rynkowy nie ze wzmożoną konsumpcją, lecz ze wzrastającymi możliwościami – samorealizacji, rozwoju, pomocy innym.

Cele

Realizując zamiary i spełniając oczekiwania naszych partnerów zbudować wzajemną lojalność i uznanie.
Stosować indywidualne podejście i pozbawione anonimowości relacje w stosunku do każdego partnera.
Zagwarantować uczciwość i pełną informację na wszystkich etapach współpracy.
Zapewniać pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia oraz przyjazne miejsce pracy umożliwiające realizację aspiracji zawodowych i osobistych. Dbać o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Doceniać ich postępy, osiągnięcia i zagwarantować uczestnictwo w sukcesie firmy.
Stale rozwijać się, badać oczekiwania i zadowolenie klientów, dostosowywać swoją ofertę i zaspokajać ich faktyczne potrzeby.
Planować transport z pasją i wyobraźnią reagując na zmiany rynku transportowego. Stale dążyć do polepszenia terminowości dostaw. Służyć profesjonalną radą. Dążyć do umocnienia pozycji na rynku i osiągnięcia zdecydowanej przewagi nad konkurencją.
SCANDICA pragnie wyznaczać proekologiczne standardy w usługach kurierskich poprzez realizowanie zielonej polityki wewnątrz organizacji, podejmowanie działań zapobiegających zanieczyszczeniom, a także podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców w tym zakresie.

Deklarujemy ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem, przestrzeganie prawa w tym zakresie oraz podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników w każdym z tych obszarów.

CEO SCANDICA
Paweł Sokołowski
Thanks!

  Rodzaj Usługi

  Nazwa Firmy

  Telefon

  Imię i Nazwisko

  Email

  Wiadomość